Lederwaren x Juwelen x Design x Schoenen

Privacybeleid

WIE ZIJN WE?
Ons website adres is : https://www.knus-zaventem.be
Knus Lederwaren-geschenken-juwelen- hecht belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van jouw informatie-aanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot:
Knus
Vilvoordelaan 17
1930 Zaventem
UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN NOOIT DOORGEGEVEN AAN DERDEN
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijke recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoongegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt U via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:
Knus
Vilvoordelaan 17
1930 Zaventem
gratis de schriftelijke mededeling bekomen van Uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt U ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Uw persoonsgegevens kunnen door Knus verwerkt worden voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van Uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (in dit geval om U nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
Knus kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat U gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar U naar https://knus-zaventem.be gekomen bent, of waarlangs U die verlaat.
Dit maakt het ons mogelijk Knus permanent te optimaliseren voor de gebruikers.